Textos filosòfics bloc 3


Text 1

L'Atomisme de Leucip

"En el món de Leucip només hi ha àtoms, buit i movimet que els primers fan en el segon. Res més. Aquesta fórmula conté tot el radicalisme d'un pensament que, o bé acomiada els déus, mancats de potencialitats espirituals, impedeix les pretensions etèries i immortals de les ànimes alliberades i fa impossible que existeixin reremons, més enllà, al costat o en una altra banda, o bé transforma els déus, les ànimes i els altres mons en realitats tangibles, perceptibles, concretes i per descomptat immanents. Només amb aquesta opció, senzilla, clara i inequívoca, Leucip acosta els homes a un món real immanent i a la seva única dimensió material. La data de naixement de la filosofia coincideix amb el moment en què es despatxen els mites, les faules i les religions.

Els àtoms s'organitzen d'una manera determinada i provoquen simulacres. N'hi ha un nombre il·limitat i, combinat-se segons la forma, l'estructura i la distribució, constitueixen la matèria i la substància de totes les coses reals, sense cap excepció. Tot plegat es mou en el buit que els atomistes identifiquen amb el no-res ja que el moviment no es podria fer en un espai ple. Per tant, per a ells el no-res existeix i coincideix amb el buit. 

Des d'aquest punt de vista, la necessitat s'identifica amb el destí, que també pot patir l'acció de les forces que constitueixen la matèria. Durant segles aquesta organització física es manté intacta: les partícules indivisibles, el moviment en el buit, l'agregació com a causa i condició del que és real -les troballes més recents de la física nuclear no invaliden les intuïcions d'aquells filòsofs [...]".

Michel Onfray: Les savieses de l'antiguitat. Contrahistòria de la filosofia, 1.  1. En què consisteix la proposta metafísica de Leucip?
  2. Es tracta d'una proposta metafísica espiritualista o materialista? Per què?
  3. Per què l'autor relaciona l'atomisme amb "l'expulsió dels mites, les faules i les religions"?
  4. Per què creuen els atomistes que ha d'existir el buit, que anomenen No-Ésser?
  5. Quina és la connexió que existeix entre les idees de Leucip i les de la física moderna?

Text 2

La metafísica com a ciència de l'ésser

"Hi ha una determinada ciència que considera l'ens en tant que ens i  tot allò que li pertany per si mateix. I aquesta ciència no s'identifica amb cap de les que anomenem particulars, ja que cap de les altres examinen en general l'ens en tant que ens, sinó que, havent separat alguna part de l'ens, estudien els accidents d'aquesta; per exemple, les ciències matemàtiques. I, ja que cerquem els principis i les causes més elevades, és evident que necessàriament uns i altres seran d'una naturalesa així. Sí, doncs, els qui cercaven els elements dels ens també cercaven aquests principis, calia necessàriament que els elements fossin no dels ens accidentalment, sinó dels ens en tant que ens. És per això que també nosaltres hem de prendre'ns les primeres causes de l'ens en tant que ens."

Aristòtil, Metafísica, IV

  1. Quines característiques de la metafísica apareixen en el text?

Text 3

"El nom metafísica prové del grec metà tà physikà. Aquest terme sorprenent s'interpretà posteriorment com a denominació del qüestionar que transpassa (metà-trans-'ultra') l'ens com a tal. 

La metafísica és el transqüestionar ultra l'ens per recuperar-lo com a tal i en la seva totalitat per al concebre.

En la pregunta sobre el no-res s'esdevé aquest transpassament més enllà de l'ens com a ens en la seva totalitat. D'aquesta manera es mostra com una pregunta 'metafísica'."

Martin Heidegger. Què és metafísica?


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada